Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Ik woon hier

Als inwoner van het Friese veenweidegebied kunt u te maken krijgen met de Veenweidevisie. Graag houden we u op de hoogte van wat er in het gebied speelt.

Het bijzondere karakter van het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Ook is er meer uitstoot van CO2. Het dalende waterpeil zorgt bovendien voor schade aan houten paalfunderingen van woningen. Deze schade neemt op termijn alleen maar toe. Vermoedt u dat uw woning funderingschade heeft? Of heeft u vragen over onderzoek of aanpak van funderingsschade? Dan kunt u terecht bij het Funderingsloket Fryslân. 

Funderingsloket Fryslân


Om goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het gebied, willen wij de problemen aanpakken. Samen met lokale partijen voeren we diverse onderzoeksprojecten uit. Veel daarvan staan in het teken van agrarische bedrijfsvoering bij een hoger grondwaterpeil. Het overige onderzoek richt zich op thema’s als waterbeheer, bodembeheer, natuur en cultuurhistorie.

De projecten staan beschreven op deze website. Wij nodigen u van harte uit om daar meer over te lezen.