Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Funderingen


In het Friese veenweidegebied kan door de dalende bodem schade ontstaan aan houten paalfunderingen van woningen. Deze schade neemt op termijn alleen maar toe. Met het onderzoek Integrale aanpak funderingsproblematiek willen we in het hele veenweidegebied inzicht geven in de risico's voor schade aan funderingen. Hiervoor ontwikkelen wij een ‘funderingsviewer’, waarop risico’s op kwetsbare funderingen zichtbaar zijn. Dit wordt een ‘levend product’, waaraan we gaandeweg informatie toevoegen.

Juridische analyse en oplossingen
Een ander onderdeel van het onderzoek is het maken van een juridische analyse van de verantwoordelijkheden voor wat betreft herstel van funderingen. Ook maken we een overzicht van mogelijke technische en financiële oplossingen voor het probleem. Daarbij geven we aan wat naar onze mening de beste oplossingen met bijbehorende maatregelen zijn.

Foto van Vincent Basier