Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Ik boer hier

Als boer in het Friese veenweidegebied hebt u veel te maken met de Veenweidevisie. Graag houden we u op de hoogte van wat er in het gebied speelt.

Het bijzondere karakter van het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Bovendien is er meer uitstoot van CO2. Om dit te voorkomen of te vertragen, is het nodig om het veen natter te houden. Dat heeft, vooral voor lagere stukken land, gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering.

Hoe gaat u daar als boer het beste mee om? Die vraag willen wij beantwoorden met diverse onderzoeksprojecten. Aan de hand daarvan doen we aanbevelingen voor agrarische bedrijfsvoering in het veenweidegebied. Ook doen we onderzoek naar thema’s als waterbeheer, bodembeheer, natuur en cultuurhistorie. Dit alles gebeurt vaak in samenwerking met lokale partijen.

De projecten staan beschreven op deze website. Wij nodigen u van harte uit om daar meer over te lezen.

Lees meer over de nog op te zetten grondbank en het peilbeheer.