Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Peilverhogingen

Door het veen natter te houden daalt de bodem minder snel. Dit kan door het verhogen van de waterpeilen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe je met hogere waterpeilen nog steeds goed kunt boeren. Samen met de landbouw wordt ervaring opgedaan met hogere peilen in combinatie met onderwaterdrainage. Ook wordt er een pilot gedaan met grondwater gestuurd peilbeheer.

Kijk op de website van Wetterskip Fryslân voor de kaart 'Peilverhogingen Veenweidegebied'.