Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Inspiratieteam Toekomst Veenweide

Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) is een team, samengesteld uit experts die zich richten op inspireren en reflecteren. Vanuit een onafhankelijke blik, en met oog voor de lange termijn, partijen in het gebied op weg helpen om de stappen te zetten die nodig zijn en nieuwe wegen in te slaan.

Inspiratieteam Toekomst Veenweide


Het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) is een team van onafhankelijke deskundigen dat begin 2020 in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten van Fryslân. Vanuit hun verschillende achtergronden denken de leden van het ITV mee over de principes die ten grondslag liggen aan een toekomstbestendig landgebruik in de Feangreide. Het ITV wil daarbij een inspirerende en reflecterende rol vervullen.

Samenstelling ITV
De oprichting van het ITV komt voort uit het bestuursakkoord van de provincie, waarin staat dat er een taskforce veenweide wordt opgericht. De taskforce heeft zich vertaald naar dit onafhankelijke inspiratieteam. De leden van het ITV zijn:

  • Albert van Zadelhoff, senior manager Retail Banking Triodos Bank / zelfstandig adviseur;

  • Floris Alkemade, rijksbouwmeester / zelfstandig architect;

  • Gilles Erkens, geoloog bij Deltares / Universiteit Utrecht;

  • Joris Lohman, oprichter Food Hub / politicoloog;

Alle leden leveren hun bijdragen op persoonlijke titel. Het ITV wordt vanuit de provincie Fryslân ondersteund door een secretaris.

Inspiratiedocument
Een dag na de presentatie van het ontwerp Veenweideprogramma 2021–2030 publiceerde het ITV het inspiratiemagazine “Feangreide 2050”. In deze publicatie richt het ITV het vizier op 2050 om van daaruit het pad te schetsen dat de Feangreide heeft af te leggen op weg naar een duurzaam toekomstperspectief. “Feangreide 2050” is de eerste publicatie van het ITV.

Inspiratiemagazine “Feangreide 2050”

Webinar 25 november
Op woensdagavond 25 november nam het ITV de kijkers in een webinar mee naar 2050. Aan de hand van drie toekomstverhalen liet het ITV zien dat veranderingen in de Feangreide gepaard kunnen gaan met kwaliteitsverbeteringen en nieuw perspectief.

Het webinar vond plaats gedurende de terinzagelegging van het ontwerp Veenweideprogramma 2021–2030 door de provincie en Wetterskip Fryslân. Het ITV wil met haar onafhankelijke bijdrage de discussie over de verdere toekomst, voorbij 2030, aanjagen en daarmee ook voorbij de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van nu brengen. Als inspiratie voor het denken over de toekomst van dit gebied.

U kun het webinar terugkijken via onderstaande link.

Webinar ITV

Contact
Om in contact te komen met het ITV kunt u een mail sturen naar de secretaris: arjen.brouwer@fryslan.frl