Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Webinar ITV


Floris Alkemade, Joris Lohman, Gilles Erkens en Albert van Zadelhoff over de toekomst van het Friese Veenweidegebied. Aftrap door gedeputeerde Douwe Hoogland, Provincie Fryslân

De opgaves die de komende decennia op het Friese veenweidegebied, de Feangreide, afkomen zijn groot, urgent en onontkoombaar. Dat besef wordt breed gedeeld. Maar dan? Het onafhankelijke Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV)* denkt dat we open moeten staan voor grote veranderingen. Verhoging van de grondwaterstand hoort daar zeker bij, met consequenties voor de functies en verdienmodellen. Daarmee is niet gezegd dat de toekomst van de Feangreide er somber uit ziet. In tegendeel!

Op woensdagavond 25 november nam het ITV de kijkers mee naar 2050. Aan de hand van drie toekomstverhalen liet het ITV zien dat veranderingen in de Feangreide gepaard kunnen gaan met kwaliteitsverbeteringen en nieuw perspectief.

Het webinar vond plaats gedurende de terinzagelegging van het ontwerp Veenweideprogramma 2021–2030 door de provincie en Wetterskip Fryslân. Het ITV wil met haar onafhankelijke bijdrage de discussie over de verdere toekomst, voorbij 2030, aanjagen en daarmee ook voorbij de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van nu brengen. Als inspiratie voor het denken over de toekomst van dit gebied.

Terugkijken is mogelijk via onderstaande knop. 

Webinar ITV 25/11/2020