Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Eindpresentatie LTO Noord resultaten demo's op veen 2019/2020


Auteur(s)

LTO Noord

Jaartal publicatie
2021

Organisatie
WUR/Aequator

Doel
Onderzocht werd of strokenteelt een volwaardig alternatief is voor ploegen.

Trefwoorden
Strokenteelt; veen; alternatief; niet kerende grondbewerking; demo; pilot

Samenvatting
In Aldeboarn is op demovelden (3 ha) een pilot uitgevoerd met maisteelt. Het doel: onderzoeken of strokenteelt (niet kerende grondbewerking) een volwaardig alternatief kan zijn voor ploegen (kerende grondbewerking). Deze presentatie met bijlagen bevat de resultaten van het teeltseizoen 2019-2020. De onderzoekers concluderen dat strokenteelt onder bepaalde omstandigheden een goed perspectief biedt voor mais op veen. Maar niet alle percelen zijn geschikt voor strokenteelt. 

Link(s)
- Eindpresentatie resultaten demo's maisteelt op veen 2019/2020
- Bijlagen bij de eindpresentatie