Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

CO2, N2O en CH4 emissies en bodemdaling in de Friese Veenweiden. Kan onderwaterdrainage veenoxidatie en emissies uit veengebieden duurzaam verlagen?


Auteur(s)

S. Weideveld; J. Geurts; M. van der Berg; C. Fritz

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Radboud Universiteit

Doel
Bepalen of onderwaterdrainage helpt om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in de Friese veenweidegebieden tegen te gaan. 

Trefwoorden
Broeikasgas; CO2; bodemdaling; onderwaterdrainage; veen; meetresultaten

Samenvatting
Sinds 2017 wordt op verschillende locaties onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwaterdrainage in het Friese veenweidegebied. Ook zijn grasopbrengst, graskwaliteit en water- en bodemkwaliteit op de locaties gemeten en met elkaar vergeleken. Onderwaterdrainage leidt tot hogere grondwaterstanden in de zomer en lagere grondwaterstanden in de winter. Het lijkt de uitstoot van broeikasgas niet te verminderen.

Link(s)