Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Managementsamenvatting Natuurstudie Veenweide Fryslân


Auteur(s)
A. Hartman; J. Medemblik

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Provincie Fryslân

Doel
Essentie weergeven van het rapport ‘Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy. Houdbaarheid van natuurdoelen in 2100’ (Natuurstudie). 

Trefwoorden
Samenvatting; Natuurstudie; analyse; haalbaarheid; natuurdoelen; aanvullende maatregelen; aanvullende kosten

Samenvatting
Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga stelde in 2019 op verzoek van de provincie Fryslân de Natuurstudie op. Deze managementsamenvatting geeft de belangrijkste zaken van die Natuurstudie in het kort weer. 

Link(s)