Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Opgavekaart Veenweide

 
Auteur(s)
Wetterskip Fryslân

Jaartal publicatie
2017

Organisatie
Wetterskip Fryslân

Doel
Inzichtelijk maken waar hogere slootpeilen nodig zijn om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te vertragen. De opgavekaart van het Wetterskip Fryslân komt voort uit de Veenweidevisie 2015.

Trefwoorden
Veenweide; slootpeil; peilverhoging; kaart; opgave

Samenvatting
De kaart geeft inzicht in:

  • gebieden waar het waterschap actief het slootpeil verhoogt (actieve peilverhoging);
  • gebieden waar het waterschap de peilen de komende jaren niet verandert. Hier wordt de drooglegging (het verschil tussen maaiveld en slootpeil) door bodemdaling vanzelf kleiner (passieve peilverhoging).

Door hogere peilen wordt de laag veen boven het huidige slootpeil natter gehouden. Door de drooglegging te verkleinen, oxideert het veen minder snel. Dit vertraagt de bodemdaling. Het hangt af van de dikte van de veenlaag die natter gehouden kan worden, of het waterschap wel of niet actief het slootpeil verhoogt. Als het slootpeil met minder dan 10 centimeter verhoogd moet worden, wordt er niets gedaan. Er wordt gewacht tot het veen vanzelf een drooglegging van 90 centimeter bereikt. Het waterschap verhoogt de peilen actief als de drooglegging meer dan 1 meter is. Bestaat de bodem uit een laag klei op de veenlaag en is de huidige drooglegging groter dan 90 centimeter? Dan stelt het waterschap naast een hoger zomerpeil ook een hoger winterpeil in. In gebieden waar de drooglegging al maximaal 90 centimeter is, stelt het waterschap alleen een hoger zomerpeil in. Dit gebeurt tot een drooglegging van ongeveer 60 centimeter.

Link(s)