Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Second opinion Natuurstudie Veenweidevisie


Auteur(s)
B. Possen; F. Verhagen; M. van Ginkel; C. van der Ziel

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Royal HaskoningDHV

Doel
Onderzoek naar de validiteit en robuustheid van de ‘Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy. Houdbaarheid van natuurdoelen in 2100’ (Natuurstudie)

Trefwoorden
Second opinion; Natuurstudie; expert judgement; expertview; maaivelddaling; hydrologische inzichten; validiteit; robuustheid

Samenvatting
Royal HaskoningDHV heeft een second opinion gedaan op het rapport ‘Analyse effecten op de Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy. Houdbaarheid van natuurdoelen in 2100’. Deze analyse, ook wel Natuurstudie genoemd, werd eerder opgesteld door onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga.

Royal HaskoningDHV voerde de second opinion van de Natuurstudie uit op basis van expert judgement: de kennis en ervaring van enkele deskundigen. De notitie begint met een analyse van het probleem. Daarna wordt de Natuurstudie kort samengevat. Dan volgt de eigenlijke second opinion, waarin de volgende vragen worden behandeld:

  • Is het gekozen model van bodemdaling – gezien de scope van de Natuurstudie – het juiste?
  • Doe een uitspraak over de bruikbaarheid van de hydrologische inzichten die in de Natuurstudie zijn gebruikt.
  • Doe een uitspraak over de autonome bodemdaling in Friesland en mogelijke effecten van gaswinning. Doe ook een uitspraak over het niet meenemen van deze aspecten in de Natuurstudie.  

De notitie sluit af met aanbevelingen voor het eventuele vervolgtraject.

Link(s)