Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Behandeling Veenweideprogramma 2021-2030 terugkijken


27 mei 2021

Deze week werd het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en door Provinciale Staten. Beide vergaderingen zijn online terug te zien via de links hieronder. Ook de vergaderstukken zijn via dezelfde links te bekijken. 

Vergadering Algemeen Bestuur Wetterskip (25 mei)

Vergadering Provinciale Staten (26 mei)