Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Enquête snijmaïsteelt in het Friese veenweidegebied


25/04/2022

Beste melkveehouder en/of loonwerker,

Zoals bekend staat de teelt van snijmaïs op veengrond onder druk. De afgelopen jaren is er daarom veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn er praktijkdemo’s uitgevoerd in de zoektocht om op een meer duurzame en lang volhoudbare manier snijmaïs te telen in het Friese veenweidegebied. Met dit doel is dit jaar daarom ook een Praktijknetwerk Snijmaïsteelt op Veen (PSV) gestart. Dit wordt begeleid door de Klankbordgroep Snijmaïs van het Friese Veenweideprogramma. Om de resultaten van de demo’s en het PSV verder te delen en de opgedane kennis en ervaring uit te rollen, is het van belang om in kaart te brengen hoe groot het areaal snijmais in het Friese veenweidegebied dit jaar (2022) is. En in hoeverre technieken rond Niet Kerende Grondbewerking (NKG) worden toegepast bij de teelt van snijmaïs.

Dit doen we met bijgaande enquête. De enquête is in te vullen tot 30 april a.s. Dit neemt hooguit 3 minuten in beslag, het gaat om 12 korte vragen. We willen deze inventarisatie in 2024 of 2025 herhalen zodat een goed beeld ontstaat. 

Ik hecht eraan om te melden en te garanderen dat deze gegevens anoniem verwerkt worden. Het is nadrukkelijk alleen de bedoeling om het areaal - en de manier waarop dit bewerkt wordt - in beeld te krijgen. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt en zullen op geen enkele manier terug te leiden zijn tot privépersonen en bedrijven. Mocht u in de toekomst op de hoogte willen worden gehouden van de resultaten van de demo’s of uitgenodigd willen worden voor (veld-)bijeenkomsten rond de snijmaisteelt op veen; laat dan uw e-mailadres achter.

Namens alle betrokkenen,

Dirk Johan Feenstra (Projecten LTO Noord), projectleider Praktijknetwerk Snijmaisteelt op Veen

Naar de enquête