Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd


5 november 2020

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidengemeenten hebben op woensdag 4 november 2020 het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd. Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken. Zodat het veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. Het gehele programma en de samenvatting is in te zien op deze pagina:

Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Gedeputeerde Douwe Hoogland van de provincie Fryslan, dagelijks bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en wethouder Roel de Jong namens de veenweidengemeenten presenteerden woensdagochtend het ontwerp-Veenweideprogramma. Dit gebeurde op locatie nabij proeftuin De Welle in Koufurderigge. Hier wordt geëxperimenteerd met verschillende slootwaterpeilen en wat de invloed hiervan is op grasopbrengst, grondwaterstanden, het bodemvocht en de draagkracht van de grond.

Foto: Paul de Bruin