Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Funderingsloket Fryslân van start


De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidengemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunnen woningeigenaren uit het Friese veenweidegebied funderingsschade melden. Ook kunnen zij informatie krijgen over de stappen die zij kunnen zetten om een fundering te laten onderzoeken en zo nodig te herstellen. Meer informatie over het funderingsoket staat op deze pagina, hier kunt u ook een melding maken via het online loket.

Gedeputeerde Hoogland: “In het Friese veenweideprogramma doen provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen met de veenweidegemeenten onderzoek naar funderingsproblemen. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hoogwatersloten rond woningen. Meldingen bij het funderingsloket helpen ons meer inzicht te krijgen waar funderingsproblemen zich voordoen”.