Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Informatievideo's bij het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030


geplaatst: 5 november 2020, gewijzigd: 17 december 2020 & 5 april 2021

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidegemeenten presenteerden op woensdag 4 november 2020 het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’. Op 30 maart jl. werd een aangepast programma vastgesteld. Klik hier voor meer informatie. 

Het Veenweideprogramma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken. Zodat het veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. In onderstaande informatievideo's worden enkele onderwerpen uit het Veenweideprogramma nader belicht.