Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Informatiefilmpjes bij het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030


Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidegemeenten presenteerden op woensdag 4 november 2020 het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’. Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken. Zodat het veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. In onderstaande filmpjes worden enkele onderwerpen uit het Veenweideprogramma  nader belicht.