Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Informerende bijeenkomst terugkijken


17 mei 2021


Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hielden woensdag 12 mei jl. een gezamenlijke beeldvormende vergadering over het Veenweideprogramma 2021-2030. De vergadering is terug te zien via onderstaande link.

Bekijk hier de vergadering van 12 mei

Meer informatie over het veenweideprogramma vindt u op deze website en in het veenweidemagazine ‘Fuotten yn it fean’.