Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Kunstmest versnelt veenafbraak in veenweidegebieden niet

Kunstmest lijkt de afbraak van veen in veenweidegebieden niet te versnellen. Dat is de conclusie van een onderzoek uit 2018. Het Louis Bolk Instituut in Bunnik en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden voerden het onderzoek uit. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuurstudie en bestaande meetgegevens. De uitkomsten hebben alleen betrekking op de bovenlaag van het veen.

Het onderzoek sluit aan bij meerdere studies die zich momenteel richten op Nederlandse veenweidegebieden. Deze gebieden staan onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Met de studies wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op de veenafbraak. Ook willen onderzoekers weten welke maatregelen die afbraak kunnen verminderen.

Onderzoek naar effecten van kunstmest
De vraag was of het gebruik van kunstmest invloed op de afbraak van ven heeft. Daarom hebben het Louis Bolk Instituut en Van Hall Larenstein dit onderwerp onderzocht. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof een literatuurstudie naar de relatie tussen kunstmest en veenoxidatie. Het tweede deel was een data-analyse. Deze analyse koppelde de resultaten van de literatuurstudie aan meetgegevens van een eerdere bemestingsproeven.

Geen toename veenafbraak in bovenlaag
Uit het onderzoek is niet gebleken dat kunstmest de afbraak van veen in veenweidegebieden versnelt. Het gebruik van kunstmest zou de afbraak zelfs kunnen remmen. Dit effect is overigens klein. De conclusie van het onderzoek geldt alleen voor de bovenlaag van het veen. Op grond van de gebruikte meetgegevens kunnen de onderzoekers geen conclusie trekken over de gehele veenlaag.

Rapportage effect van kunstmest