Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Inwoners Friese veenweidegebieden ontvangen magazine 'Fuotten yn it fean'


30 april 2021

Deze week verschijnt het veenweidemagazine ‘Fuotten yn it fean’. Met dit magazine wil het Veenweideprogramma inwoners van het veenweidegebied betrekken bij de opgaven en aanpak in de Fryske Feangreiden.

Veel belanghebbenden kennen het Veenweideprogramma door hun betrokkenheid bij de lopende gebiedsprocessen, onderzoeken en proeven. Maar er is ook een grote groep inwoners die minder bekend is met de inhoud ervan. Hen willen we met dit magazine informeren. 

Het magazine wordt vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei huis-aan-huis verspreid in een oplage van 40.000 exemplaren. Het is ook online in te zien. Klik hiervoor op onderstaande link. 

Veenweidemagazine 'Fuotten yn it fean'