Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Save the date Demo Klei IN Veen


Geplaatst op 17 juli 2020

Het Veenweideprogramma Fryslân nodigt u van harte uit op 7 augustus voor een demonstratie van het ‘verspreiden van klei over veenweide’. Deze Veldproef bij 2 agrarische bedrijven, maatschap Holtrop en maatschap Boon, is onderdeel van de pilot ‘Klei IN Veen Fryslân’. De DEMO vindt plaats in Delfstrahuizen bij de maatschap Holtrop in Delfstrahuizen. Bezoekers krijgen informatie over hoe het principe van klei in veen zou kunnen werken in veengebieden en over de praktijk in proefprojecten in het westelijk veengebied.

Klik hier voor de gehele uitnodiging

Een van de onderzoeken om veenoxidatie te vertragen in Fryslân is het proefproject Klei IN Veen. Het idee hierachter is dat door het inspoelen van klei met een hoog lutumgehalte in pure veengronden er klei-humuscomplexen worden gevormd met de organische stof van veen. Hierdoor wordt de organische stof uit veen langer vastgehouden. En daardoor zal het veen minder snel oxideren.

In riviergebieden in het Westen werd waargenomen, dat veengrond, waar jaarlijks rivierwater over stroomt hoger bleef dan veengrond waar dat niet gebeurde . In het Westelijk veengebied is daarom in 2018 onderzoek gestart. In 2019 is Fryslân daarbij aangehaakt voor wat betreft het onderzoek in het laboratorium aan CO2-emissies van Fries veen en Friese klei. De Veldproef in Delfstrahuizen staat in het teken van praktijkervaringen opdoen, op praktische schaal.

Programma in het kort:

13.00   Inloop

13.30   Start, ontvangst & welkom

13.35   Toelichting Programma

13.40   Inleiding Jan van Weperen

13.50   Inleiding Geart Benedictus

14.00   Informatie-stands Klei IN Veen

              Lab-onderzoek

              Praktische zaken

              Aanpak

15.00   Demo Verwerken klei over               

              weideperceel

15.45   Afsluiting (drankjes & hapjes)

 

Locatie: Marwei 124B, 8508 RH Delfstrahuizen

 

Contactpersoon

Nicolette Hartong

Telefoonnummer: 06-52 45 16 96

E-mail: n.e.m.hartong@fryslan.frl