Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Symposium over veenweide problematiek april 2019


2 mei 2019

Op donderdag 11 april 2019 vond bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden een symposium plaats over de veenweide problematiek. Het symposium werd georganiseerd door de Fryske Akademy en Veenweide Fryslân. Centraal stond hoe het in Fryslân en de rest van Nederland is gesteld met de kennis die nodig is om oplossingen te bieden.

Het doel van het symposium was kennis en innovaties voor de toekomst van veenweidegebieden delen: wat is beschikbaar, waar wordt (landelijk) aan gewerkt, wat mist nog en hoe gaan we daarmee aan de slag? Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • Hoe is het veen te vernatten en welke effecten heeft dat op maaivelddaling en emissies van broeikasgassen?
  • Hoe is de wisselwerking tussen een natter veengebied en de regionale watersystemen?
  • Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
  • Hoe kunnen natte teelten en ecosysteemdiensten bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief?
  • Hoe kunnen natuur en landschap in het veenweidegebied worden versterkt?
  • Hoe zijn funderingen van gebouwen nat te houden?

De presentaties van 11 april jl. zijn hieronder na te lezen. 

Presentaties veenweidesymposium 11 april 2019