Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Webinar 'Natuur' op 2 december 2020


Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 21-30 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma voor de bodemdaling in het Friese Veenweidegebied, de landbouw of voor de natuur? Tijdens een drietal webinars gaan we dieper op deze onderwerpen in. 

De webinar met het thema Leefomgeving, natuur en biodiversiteit is de laatste in de reeks van drie. Net als in de webinars over Bodemdaling op 18 november en de webinar over Landbouw op 19 november, gaan we met bestuurders en deskundigen over dit onderwerp in gesprek. 

Webinar Leefomgeving, natuur en biodiversiteit
Woensdag 2 december a.s. om 19.30 uur

Inhoud
Door het dalen van de bodem neemt de verdroging van natuurgebieden toe. Karakteristieke leefgebieden voor planten en dieren komen meer onder druk te staan; de biodiversiteit loopt terug.
Hoe zorgen we dat we de verdroging van natuurgebieden vermindert? Hoe zorgen we ervoor dat het landschap in het veenweidegebied aantrekkelijk blijft om in te wonen en te verblijven?

Deelnemers
Met: Douwe Hoogland (gedeputeerde provincie Fryslân), Jack Jongbloed (wethouder gemeente Weststellingwerf), Henk de Vries (directeur It Fryske Gea), Hans van der Werf (directeur FMF en lid van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide), Arnoud de Vries (FMF, o.a. projectleider Valuta voor Veen), Vera Geelen (projectleider Veenlandschappen en Klimaat Staatsbosbeheer) en Eddy Wymenga (directeur Altenburg en Wymenga en schrijver van het boekje Wetterlân). 

Belangstelling? 
Het webinar is te volgen via deze link. U hoeft zich niet op te geven. 

Terugkijken
De webinars over Bodemdaling en funderingsproblematiek en Landbouw zijn via deze pagina terug te zien. Klik hier voor meer informatie over het ontwerp-Veenweideprogramma 21-30.