Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Subsidie voor veenweidepilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen


24 augustus 2021

Gebiedscoöperatie It Lege Midden ontvangt een subsidie van 65.000 euro van de provincie Fryslân. Het geld is bedoeld voor een bodemvruchtbaarheidsproject in Aldeboarn-De Deelen. Acht boeren in het veenweidegebied experimenteren onder andere met gewas-, mest-, bodem- en voermaatregelen om de balans bodem-bedrijf te verbeteren. Door bijvoorbeeld anders te bemesten en het toevoegen van organische stof aan de bodem, hopen de boeren op positieve effecten voor het veenweidegebied. Zoals verminderde inklinking van het veen en verminderde CO2-uitstoot. De pilot loopt tot en met de zomer van 2024.