Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Webinar Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) terugkijken


Op woensdag 25 november vond een webinar plaats van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV). Aanleiding was het inspiratiemagazine “Feangreide 2050”, dat het ITV daags na de presentatie van het ontwerp-Veenweideprogramma 2021–2030 uitbracht. Tijdens het webinar gaven de leden van het ITV hun doorkijk naar de langere termijn voor het Friese veenweidegebied. Ook was er tijd gereserveerd om vragen van kijkers te beantwoorden. 

Het is mogelijk het webinar terug te kijken via onderstaande knop. 

Webinar ITV terugzien