Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

In het kader van de Veenweidevisie voeren we diverse onderzoeken uit in het Friese veenweidegebied. Veel van die onderzoeken staan in het teken van agrarische bedrijfsvoering bij een hoger waterpeil. Het overige onderzoek richt zich op thema’s als waterbeheer, bodembeheer, natuur en cultuurhistorie. Hier kunt u meer lezen over de onderzoeken.