Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Kringloopwijzer

De KringloopWijzer (KLW) brengt voor een landbouwbedrijf de kringloop van mineralen in beeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verlies van stikstof en fosfaat en de uitstoot van ammoniak. De KLW geeft zo inzicht in de relaties tussen bodem, voer, vee en mest. Het verbeteren van deze kringloop is goed voor het milieu én de portemonnee van de boer. Zuivelverwerkers verplichten melkveehouders om met de KLW te werken. Zo verantwoorden zij achteraf de effectiviteit van hun kringloop. 

Veengronden werken anders
Op het gebied van kringloop werken veengronden anders dan klei- en zandgronden. Bovendien beïnvloedt vernatting van veengrond de mineralenhuishouding. Die invloed neemt de KLW nog niet mee. Projecten LTO Noord heeft bestudeerd in hoeverre de KLW daarvoor aanpassingen nodig heeft. Ook zijn 12 boeren in het Friese veenweidegebied in 2018 een studiegroep gestart met de toepassing van de KLW, gericht op broeikasgassen. De rapportage van beide studies komt eind 2019 beschikbaar. 

Veenwijzer
Meteen daarna zetten wij het project KringloopWijzer voor veen op. Het doorontwikkelen van de Veenwijzer speelt hier een belangrijke rol bij. De Veenwijzer is een instrument om vooraf de effecten van bijvoorbeeld vernatting van veengrond op de mineralenhuishouding in te schatten. Met het project willen we melkveehouders in het veenweidegebied helpen om de KLW en de Veenwijzer op een goede manier toe te passen.