Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Maisteelt met niet-kerende grondbewerking

Hoe minder de landbouwgrond gekeerd en geroerd wordt, hoe minder lucht de grond opneemt. Minder lucht in de grond zorgt voor minder veenoxidatie. Met het project Demoproeven mais zonder kerende grondbewerking willen wij dat testen. In 2017 en 2018 hebben we op een locatie in Aldeboarn proeven uitgevoerd. Hierbij zijn vóór het inzaaien van mais in stroken verschillende vormen van grondbewerking toegepast. Denk daarbij aan ploegen, woelen en strokenfrezen. Met de strokenfreestechniek is er minimale grondbewerking. 

Groei van mais
Vervolgens hebben we de opkomst en groei van de mais gevolgd. Na de oogst keken we naar de opbrengst, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit. Ook is de insporing op het perceel gemeten. In 2018 hebben we er vergelijkbare proeven op 2 melkveehouderijbedrijven in Delfstrahuizen en Spanga aan toegevoegd. Daarnaast bekeken we de verschillen tussen de invloed van mais en gras op het verloop van de grondwaterstand.

Opbrengsten
De proeven laten zien dat niet kerende grondbewerking maisopbrengsten geeft die niet onderdoen voor de opbrengsten bij ploegen en woelen. Mais lijkt het grondwater bovendien minder uit te putten dan gras, behalve bij extreme droogte.

Deskstudie
Met een deskstudie hebben wij de teelt van mais op pure veengronden verder bestudeerd. Kerende grondbewerking lijkt de veenoxidatie en maaivelddaling inderdaad te versterken. Over de mate waarin zijn geen gegevens beschikbaar. 

Rapporten
Onder het kopje 'Downloads' onderaan deze pagina vindt u drie rapporten over het onderzoek in Aldeboarn: tussenrapportage 2017, eindrapportage 2017-2018 en de deskstudie.  

Subsidieregeling Strokenfrees
Loonbedrijven in het Friese veenweidegebied konden subsidie krijgen voor bepaalde machines, zoals de strokenfrees. Doel van de subsidie was het gebruik van deze machines te stimuleren. Hiermee hoeft de bodem namelijk niet gekeerd te worden en zo wordt veenoxidatie afgeremd. De subsidieregeling is reeds verlopen.

 Informatievideo

- Maisteelt op veen met de strokenfrees