Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Natuur

In Fryslân werkt de provincie aan diverse natuurdoelen. Deze doelen hebben betrekking op Natura 2000-gebieden en gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het Friese veenweidegebied zijn beide soorten natuurgebieden te vinden. Het is onduidelijk welke invloed de Veenweidevisie heeft op de haalbaarheid van de natuurdoelen. Met het onderzoek Bouwsteen natuur willen wij dat per natuurgebied in kaart brengen.

Vragen
Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zijn de huidige natuurdoelen haalbaar? Hierbij houden we rekening met het beleid en de maatregelen van de Veenweidevisie en andere verwachte ontwikkelingen (bijvoorbeeld klimaatverandering).
  • Voor natuurdoelen die niet haalbaar blijken: hoe zijn die wel haalbaar?
  • Voor natuurdoelen die ook op een andere manier niet haalbaar blijken: wat zijn wel haalbare alternatieve natuurdoelen?

Bouwsteen voor beleid
De uitkomsten van het onderzoek vormen een bouwsteen voor afwegingen die de provincie in de komende jaren maakt voor relevant beleid. Hierbij valt te denken aan de Natuurvisie, de Omgevingsvisie en beleid voor de kansrijke gebieden in het veenweidegebied. Het onderzoek is momenteel in uitvoering. Naar verwachting is het onderzoek begin 2019 afgerond.

Video

Klik op de pijl rechts voor een korte video over het thema weidevogels.