Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Natuurstudie

 

In Fryslân werkt de provincie aan diverse natuurdoelen. Deze doelen hebben betrekking op Natura 2000-gebieden en gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het Friese veenweidegebied zijn beide soorten natuurgebieden te vinden. Omdat onduidelijk is welke invloed de Veenweidevisie heeft op de haalbaarheid van de natuurdoelen, heeft de provincie dit met de Bouwsteen natuur (Natuurstudie Veenweide) per natuurgebied in kaart gebracht.

Natuurstudie deel 1

Natuurstudie deel 2

Natuurstudie deel 3

Op verzoek van het BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangreide) is er een Second Opinion uitgevoerd naar de Natuurstudie. De Second Opinion ondersteunt de uitkomsten van de Natuurstudie.

Second Opinion inzien kan via onderstaande knop.

Second Opinion

Provincie Fryslân heeft een samenvatting gemaakt van de Natuurstudie. Deze is te vinden via onderstaande knop.

Samenvatting