Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Toolkit Veenweide

Voor de ontwikkeling van het landschap op de langere termijn zijn er per landschapszone verschillende kansen.

Download toolkit

Bekijk de maatregelen per landschapszone

Het Friese veenweidegebied strekt zich uit van Gaasterlân tot aan het Lauwersmar. In de lengterichting - van zuidwest naar noordoost - vertoont het gebied samenhang en eenheid. In de dwarsrichting laat het juist een grote variatie zien.
Hét veenweidegebied bestaat dan ook niet.

Het samenspel van de grote landschapsvormende processen en de transformaties vanaf het begin van de 19e eeuw - zoals overstromingen, bedijkingen, vervening en inklinking - hebben een veenlandschap opgeleverd waarin zich een aantal zones aftekenen die een eigen karakteristiek hebben en daarom bij de toepassing van de veeweidemaatregelen ook (deels) anders behandeld zullen worden.