Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.11 Robuuste watergang


Robuuste watergang naar gemaal
Het past binnen de karakteristiek van de eilanden om robuuste watergangen zo te traceren dat ze de relatie polder-boezem beter herkenbaar maken. Volgend aan het patroon van de mozaïek-blokverkaveling vormen de verbrede watergangen een afvoer- en aanvoersysteem naar het gemaal.

Maatregelen eilanden