Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.12 Extra watergangen


Mozaïekpatronen versterken
Het aanbrengen van extra watergangen zorgen voor hogere grondwaterstanden in de zomer en lagere waterstand in de winter en dragen daardoor bij aan het tegengaan van veenverbranding en het agrarisch gebruik van de percelen. Er zijn binnen de eilanden geen bijzondere eisen aan de positie van nieuwe watergangen omdat in alle gevallen de mozaïekpatronen in de verkaveling versterkt worden.

Maatregelen eilanden