Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.13 Bûtlânnen en tussenboezem


Natuurontwikkeling langs het boezemwater
De grote oeverlengte langs het boezemwater in de eilandenzone is een kans om in de bûtlânnen natte graslanden en rietzones te ontwikkelen, in combinatie met ruimte voor waterretentie. Vanwege de visuele relatie tussen eilanden en boezem moeten deze zones zo worden beheerd dat ze niet dichtgroeien met opgaande beplanting.

Maatregelen eilanden