Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.14 Beplanting


Erfbeplanting en solitaire bosjes
Bij het open landschap van de eilanden passen geen wegbeplantingen of dichtbegroeide randen. Het zicht over de eilanden heen moet behouden blijven. Passend zijn erfbeplantingen en kleine boselementen, die als eilanden in de open grazige weilanden liggen.

Maatregelen eilanden