Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.3 Onderwaterdrainage


Onderwaterdrainage in lage, natte delen t.b.v. agrarisch gebruik
In de landschapszone van de eilanden kan onderwaterdrainage er voor zorgen dat percelen bij hoge peilen goed begaanbaar blijven voor agrarisch gebruik, terwijl in tijden van droogte het veenpakket nat wordt gehouden. Het past in het mozaïekpatroon van de eilanden om onderwaterdrainage plaatselijk toe te passen, eventueel in combinatie met het vergroten van de peilvakken en met het robuuster maken van hoogwatercircuits.

Maatregelen eilanden