Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.5 Bredere hoogwatercircuits


Aansluiten op boezemwater, tussenzone met onderwaterdrainage
In de zone van de eilanden zijn de polders rondom omgeven door boezemwater en de historische bebouwing ligt meestal direct aan de boezem. Dit maakt het eenvoudig om de hoogwatercircuits rond erven direct of getrapt op de boezem aan te sluiten. Hoogwatersloten langs de wegen kunnen robuuster worden gemaakt met een tussenzone met een hoog peil.

Maatregelen eilanden