Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.8 Geen kerende grondbewerking


Behoud microreliëf, hoger opgaande gewassen landschappelijk minder gewenst
De weilanden in de eilanden-zone hebben veel microreliëf en een palet van verschillende grasvegetaties. Om oxidatie van het veen te voorkomen en microreliëf te behouden is er in de zone van de eilanden geen kerende grondbewerking toegestaan. Vanuit de landschappelijke karakteristiek van door water omringde graslandpolders zijn hoger opgaande gewassen landschappelijk minder gewenst.

Maatregelen eilanden