Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

2.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken


Boezemgemalen als herkenbare bouwwerken
In de eilandenzone die is dooraderd met boezemwater zijn boezemgemalen ’landmarks’ in het landschap, die het kenmerkende watersysteem herkenbaar maken. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in het waterbeheer, bijvoorbeeld door bodemdaling, worden bij voorkeur de bestaande gebouwen aan de nieuwe eisen aangepast. Wanneer dat niet mogelijk is, worden ze vervangen door nieuwe beeldbepalende gebouwen.

Maatregelen eilanden