Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

1.14 Beplanting


Erfbeplanting en solitaire bosjes
Bij het open landschap van de klei-rand passen geen laanbeplantingen. Om de zicht-relatie tussen boezemwater en polders te behouden moeten de bûtlânnen als rietkragen beheerd worden en niet dichtgroeien met opgaande beplanting. Passend bij de karakteristiek van het landschap zijn losse bos-elementen en erfbeplantingen, als groene eilanden in het open land.

Maatregelen klei-rand