Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

1.5 Bredere hoogwatercircuits

 

Robuuste hoogwatercircuits: aansluiten op boezemvaarten, maken van een tussenzone langs wegen
Kenmerkend voor de kleirand is een dicht netwerk van boezemvaarten en het feit dat de historische bebouwing meestal aan of dicht bij de boezem ligt. Dit maakt het relatief eenvoudig om hoogwatercircuits vanuit de boezem te voeden. Deze circuits kunnen nog robuuster gemaakt worden door een natte zone met een tussenpeil tussen het hoogwatercircuit en het polderpeil te maken. Deze zones zijn natter dan het agrarische land en lenen zich goed voor natuurontwikkeling.

Maatregelen klei-rand