Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

1.5 Robuuste hoogwatercircuits langs dorpen


Aansluiten
op boezemvaarten, tussenzone langs wegen [lintbebouwing]
Aansluitend op het stelsel van boezemvaarten kan er in lintbebouwing en dorpskernen een hoger waterpeil (‘tussenpeil’) ten opzicht van het polder-peil worden aangehouden. Deze zone leent zich goed voor kleinschalig agrarisch gebruik als moestuinen en schapenweitjes.

Maatregelen klei-rand