Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

1.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

 

Flauwe taluds, slootkanten plas-dras
Een actieve peilverhoging remt de klink van de veenbodem onder het kleidek. Door het hogere slootpeil moet het bergend profiel van de watergangen verruimd worden. Deze piekbergingscapaciteit kan gecombineerd worden met het maken van flauw hellende oevers langs de sloten waardoor er natte natuurzones ontstaan. Hiervoor is grondverwerving nodig.

Rietkragen passen goed in het landschapsbeeld van de klei-rand.

Maatregelen klei-rand