Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

4.1 Peilverhoging door actief en passief peilbeheer - drooglegging max. 90 cm


Netwerk van robuuste watergangen

Afhankelijk van de dikte van het nog aanwezige veenpakket wordt in de veenpolders een actief of een passief peilbeheer gevoerd. Kenmerkend voor de veenpolders is het netwerk robuuste watergangen; de smalle kavelsloten zijn minder beeldbepalend. Daarom wordt het netwerk van brede watergangen bij voorkeur uitgebreid, eventueel als vervanging van gedempte kavelsloten.

Maatregelen veenpolders