Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

4.13 Bûtlânnen en tussenboezem


Waterretentie koppelen aan boezem of aan relicten van voor de vervening
In veenpolders is waterretentie nodig als tegendruk voor kwel, voor piekberging of voor wateraanvoer. Het is een kans om hierbij de geschiedenis van het landschap zichtbaar te maken door relicten van voor de vervening te benutten.

Maatregelen veenpolders