Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

4.4 Vergroten peilvakken


Per kamer één peilvak
Voor het vergroten van de peilvakken in de polder bieden de landschappelijke kamers van de veenpolders een goed landschappelijk aanknopingspunt. Lagere delen van de polder die door deze maatregel vernatten zijn een aanknopingspunt voor alternatieve teelten of weidevogelbeheer.

Maatregelen veenpolders