Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

4.8 Geen kerende grondbewerking


Behoud openheid
In delen van de veenpolders waar nog een veenpakket aanwezig is, is geen kerende grondbewerking toegestaan om oxidatie van het veen te voorkomen.

Bij het gebruik van percelen voor maisteelt is behoud van het open karakter van de veenpolders belangrijk. Daarom zijn grote aaneengesloten oppervlakten van hoger opgaande teelten landschappelijk ongewenst.

Maatregelen veenpolders