Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

4.9 Aanpassen kunstwerken


Behoud monumentale boezemgemalen en bruggen in herkenbare samenhang met het waterpatroon
Kenmerkend voor de veenpolders is het behoud van de boezemgemalen, die monumentale ‘landmarks’ in het landschap vormen, in herkenbare samenhang met het watersysteem.

Het heeft de voorkeur om aanpassingen in het bestaande gebouw door te voeren. Wanneer het door bodemdaling nodig is een nieuw gemaal te bouwen naast het bestaande gemaal moet het nieuwe gemaal een eigen herkenbaar toevoerkanaal krijgen, dat past in de verkavelingsrichting van het landschap.

Maatregelen veenpolders