Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Veenweiden

In deze zone, die zich door het hele midden van het Friese veenweidegebied uitstrekt, is nog een veenpakket met een dikte van meer dan 0.80 meter aanwezig. Afremmen van de veenverbranding, door vernatting en bijvoorbeeld onderwaterdrainage, heeft daarom effect.

In deze zone, waar geen grootschalige verveningen hebben plaatsgevonden, is het patroon van de Middeleeuwse verkaveling nog in grote lijnen aanwezig, zij het in een minder fijnmazig patroon door het dempen van kavelsloten. Toch maakt het slotenpatroon de ontginningsrichting
herkenbaar.

Behoud van de openheid en continuïteit van het landschap zijn hier de belangrijkste aanknopingspunten.
Robuuste (hoogwater-)sloten maken het veenweidekarakter zichtbaar.

Maatregelen veenweiden