Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.10 Kadeversterking


Flauw talud, geen teensloot
Vanwege de gewenste continuïteit van het landschap zijn de boezemkaden zo laag mogelijk, met een breed en flauw hellend talud, zonder teensloot.

Maatregelen veenweiden