Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.11 Robuuste watergang


Opstrekkende richting versterken
De wens vanuit het waterbeheer om meer robuuste hoofdwatergangen te maken, die minder frequent beheerd moeten worden, past goed bij het beter beleefbaar maken van de opstrekkende kavelrichting in de veenweidezone.

Maatregelen veenweiden